Vem är Jo-Man?

Jo-Man bor i Göteborg och har jobbat med Reggaeton under flera år. Jo-Man har under sitt liv utvecklat sitt artisteri med hjälp av teater, dans och hip-hop och är en artist som älskar att stå på scenen där han alltid ger 100 % till sin publik.

Jo-Man började jobba med Reggaeton 2004 och sen dess fastnat med stilen.  Han skriver på svenska för det är viktigt att nå den svenska publiken. I flera år har han varit den enda som gör Reggaeton på svenska, man gör något unikt säger Jo-Man. Självklart så finns det grupper som har tidigare gjort reggaeton låtar på svenska men ingen är renodlad reggaetonartist som Jo-man.

Hans samarbete med de hetaste producenterna i Sydamerika har gjort att han kan variera både spanska och svenska men målet är att sprida Reggaeton musiken i Sverige.

Quien es Jo-Man?

 

Jo-Man vive en Gotemburgo y ha trabajado con Reggaeton durante varios años. Jo-Man durante su vida desarrolló su arte con la ayuda del teatro, la danza y el hip- hop y es un artista que le encanta estar en el escenario en el que siempre da el 100 % a su publico.

Jo-Man comenzó a trabajar el Reggaeton en 2004 y desde entonces se quedó con el estilo . El escribe en sueco porque es importante para llegar al público sueco. Durante varios años ha sido el único que hace Reggaeton en sueco. Obviamente , hay grupos que han hecho previamente canciones de reggaeton en sueco pero nadie es reggaetonero puro en este genero como Jo-Man.

Su colaboración con los productores mejores de Sudamerica ha hecho que puede variar tanto en español y sueco , pero el objetivo es difundir la música Reggaeton en Suecia.

Who is Jo-Man?

 

Jo-Man lives in Gothenburg and has worked with Reggaeton for several years. Jo-Man during his life developed his art with the help of theater, dance and hip-hop and is an artist who loves to be on the stage where he always gives 100% to his audience. Jo-Man started working Reggaeton in 2004 and has since stayed with the style. He writes in Swedish because it is important to reach the Swedish public. For several years he has been the only Reggaeton artist who sings in swedish. Obviously, there are groups that have previously done reggaeton songs in Swedish but nobody is reggaetonero pure in this genre like Jo-Man. His collaboration with the best producers in South America has made it possible to vary both in Spanish and Swedish, but the goal is to spread Reggaeton music in Sweden.

© 2023 by Sunshine Lab.